Високи Западни Родопи

Интерактивна карта съдържа информация за туристически маршрути и забележителности на територията на Рибарска област „Високи Западни Родопи“, попадащи в границите на общините Батак, Девин и Доспат.

За района

Територията на Местна инициативна рибарска група “Високи Западни Родопи” обхваща цялата административна територия на три общини – Батак, Девин и Доспат. Рибарската област (РО) е лидер в производството на пъстърва в страната. Тук се отглежда почти цялото количество дъгова пъстърва, което от своя страна формира почти половината от производството на аквакултури в България. Рибарската област е водеща и по производството на балканска пъстърва, която е естествено разпространена у нас и е атрактивен обект за спортен риболов. РО „Високи Западни Родопи”  е традиционно водеща дестинация за риболовен туризъм и спортен риболов със своите красиви язовири и емблематични реки, които са популярни както за отдих и хоби-риболов, така и за провеждането на състезания и риболовни прояви. Съхранената природа, големия брой туристически атракции, природни феномени и защитени територии са предпоставки рибарската област да е предпочитана дестинация и за екотуризъм.

Туристически маршрути

Интерактивната карта съдържа информация за избрани туристически маршрути в рибарската област, попадащи на територията на общините Батак, Девин и Доспат. За всички описани маршрути е представена кратка информация, снимки, GPS данни, тяхното местоположение е визуализирано върху актуална картна основа. Картата не претендира за изчерпателност, като в нея са визуализирани най-интересните маршрути и обекти, предложени от местните заинтересовани страни.

Можете да свалите файлове с GPS данни за описаните маршрути и интересните места в района. Данните можете да разгледате в специализиран софтуер или да заредите във вашия GPS приемник за навигация на терен. Представените в картата GPS данни са актуализирани към средата на 2015 г.

Интересни места

В картата са включени подбрани интересни места в рибарска област „Високи западни Родопи“ – природни забележителности, обекти на културно-историческото наследство, музеи, както и подходящи места за свободното време – зони за риболов, отдих и почивка, ресторанти и др. Визуализацията на данните върху интерактивна картна основа позволява да изберете най-интересите за вас маршрути и места за посещение в рибарската област, както и да получите предварително информация за тях.