Route Beglik water reservoir – Toshkov chark water reservoir

20150617_091425

Toshkov chark water reservoir could be reached via a forest dirt road with a length of 5.5 km. After starting right from Dospat – Batak main road next to Beglika water reservoir, this dirt road winds through a beautiful spruce forest. It is suitable for walking, biking or other vehicles.

20150508_151001

До язовир „Тошков Чарк“ можете да стигнете по черен горски път с дължина 5.5 км. Пътят се отклонява вдясно от асфалтовия път гр. Доспат – гр. Батак след яз. Беглика и се движи сред красива иглолистна гора. Подходящ е за преминаване пеша, с велосипед или автомобил.