Интересни места

На територията на рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ има множество природни забележителности, защитени територии, обекти на културно-историческо наследство, музеи, както и подходящи места за свободното време – зони за спортен риболов, екотуризъм, места за отдих и почивка, ресторанти и др. Тук можете да намерите кратка информация за най-интересните от тях.