Фотински водопади – с. Фотиново

20150422_155037

Красивите Фотински водопади се намират по поречието на Фотинска река, на 4.2 км от с. Фотиново и 880 м н.в. Преминавайки през скалиста местност реката е образувала живописна водна каскада с три пада. Първият е с 6-7 м височина, вторият, който е най-висок – 17-18 м, и третият – 5-6 м. В основата на първия пад се е образувал вир с диаметър около 5-6 м, а във втория пад има вир с 4-5 м в диаметър. Общата височина на водопада е около 30 м.

До водопада води маркирана пътека, движеща се по черен горски път.

20150422_154743

По пътеката има указателни табели и изградени места за отдих с беседки, маси и пейки, чешми.

Фотинските водопади са обявени за природна забележителност и са защитени от закона.

20150422_155050