Горски природозащитен център „Караджа дере“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Центърът се намира в реновирана сграда на държавно горско стопанство Доспат, в близост до р. Сърнена (Караджа дере). В сградата е инсталирана експозиция за биоразнообразието в защитена местност „Караджа дере“, а в двора са поставени информационни табла за природата в региона, изградени са и интерактивни познавателни игри за деца и ученици.

P7241577

Защитена местност „Караджа дере“ е обявена през 2008 г. с цел опазване на местообитанията на редки и защитени растителни и животински видове по поречието на река Сърнена и прилежащите ѝ територии, с площ около 1000 ха. Един от емблематичните защитени видове в района е европейската видра (Lutra lutra), която се среща в защитената местност и редица водни обекти на територията на община Доспат.

P7241575

IMG_4866