Крепост „Калето“ – с. Нова Махала

20150422_171107

„Калето“ (1470 м) е красив горист връх, издигащ се на северните склонове на Родопите на около 2 км от с. Нова махала.

Според исторически източници, първите известни обитатели на земите в района са траките от племето беси. Свидетелство за тяхно отколешно присъствие са останките от крепост – т. нар. „Новомахленско кале“. Характерно за укреплението е, че до голяма степен за крепостна стена са използвани местните материкови скали.

20150422_171121

Може да се предположи, че крепостта е била свързана с рудодобива и/или с охраната на древен път, свързвал Горнотракийската низина с Бяло море. Днес поляните под самия връх са предпочитано място за отдих и организиране на събори от местните хора. Изградени са места за отдих, а оттук се разкриват панорамни гледки към района, вижда се и яз. Батак.

20150422_171446
20150422_171209
20150422_171111