Местност „Вълчи камък“

20150508_110154

Местността „Вълчи камък“ е разположена североизточно от село Гьоврен, на около 1600 м н.в. върху рида Чамлия, ограден от реките Мугленска и Чаир дере. Името „Вълчи камък“ идва от легендата за вълците, които се събирали над селото и виели, за да го предупредят, ако предстои земетресение. От Вълчи камък се открива великолепна гледка към „опашката” на Триградското ждрело, което започва на 1,5 км северно от с. Триград и продължава на север към с. Гьоврен в продължение на около 7 км по течението на река Триградска.

20150508_110243

Около с. Гьоврен ждрелото е вече доста по-широко, мраморните склонове са осеяни с разнообразни карстови форми, а на места са покрити със смърчови и елови гори. До Вълчи камък може да стигне пеш или с високопроходим автомобил по черни коларски пътища, през красиви гори и поляни. На върха е изградена кула за с панорамна площадка за наблюдение, от която се открива великолепна гледка към Родопите. При ясно време може да се видят граничните планини в посока Гърция, както и Пирин планина.

20150508_110030