Място за отдих „На чеверме в ливадите” – с. Чавдар

20150420_103056

Близо до реката, сред ливадите по пътя за м. Тошков чарк, са изградени две съседни места за отдих, включващи чешми, беседки с маси и пейки, огнища.

20150420_103126
20150420_103124

Районът е изключително живописен и предлага прекрасни възможности за отдих на открито.