Място за спортен риболов „Водоема” – с. Бръщен

20150419_125100

Представлява малък изкуствен водоем, намиращ се на около 500 м. югозападно от с. Бръщен, който предлага възможности за спортен риболов.

20150419_125104