Партизански лагер в м. Лонгурлии

20150422_105309

В м. Лонгурлии (1540 м н.в.) са запазени останки от някогашен партизански лагер със землянка, паметна плоча и обособени места за отдих. Районът е обявен за защитена територия с площ 4.1 ха и цел опазване на характерен ландшафт. Достъпът е по маркиран маршрут с дължина 5.2 км, започващ от асфалтовия път гр. Доспат – гр. Батак при яз. Широка поляна.

20150422_105414