Римски мост „Кемера“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Старинният мост „Кемера“ се намира в южния край на Баташка планина, на границата между общините Батак и Борино. Той е обявен за археологически и архитектурен паметник на културата от епохата на късното средновековие XVII-XVIII век.

Повечето старинни каменни мостове в Родопите са строени на древни пътища останали от Римската империя поради което ги наричат „римски“, но всъщност те са от епохата на късното средновековие (по датиране от специалисти).

Мостът се намира над р. Дамлъ дере, която на около 200 м след него се слива с р. Катранджи дере и образува Девинска река – най-големият приток на р. Въча.

Мостът е едноарков, изграден е от ломени камъни, споени с бял хоросан, настлан е с дребен речен камък. Височината от водната повърхност до свода варира от 6м при пълноводие до 9,5 м по време на маловодие. Мостът „Кемера“ е дълъг 32.40 м и широк – 3.60 м, което го нарежда сред най-високите подобни мостове в Родопите.

До моста се стига по черен път с дължина 24 км, който се отклонява от главния път гр. Батак – гр. Доспат, малко след Горско стопанство „Широка Поляна“. Маршрутът е маркиран, има указателни табели. Маркирани маршрути до Кемеров мост има от гр. Девин и х. Орфей (с. Борино).