Тракийско светилище „Дженевра“

20150506_131707

Останките от тракийско светилище и крепост в местността „Дженевра“ се намират на връх „Манастира“, на около 1700 м н.в. Според специалистите той е от III век пр.н.е., от времето на Филип V. Храмът е обслужвал племето беси, което е населявало тази част на планината. Неговите жреци в продължение на много векове са владеели и прочутия в античността храм на бог Дионис. Според археолози, от всичките 17 скални светилища, открити досега в Западните Родопи, това безспорно е най- голямото, с впечатляваща архитектура.

20150506_132403

Целият комплекс е заемал площ от около 2 декара, а култовата част е оградена с монументален крепостен зид с дебелина 2 м и също толкова висок, изграден от огромни каменни блокове, без спойка. Общо дължината на зида е около 150 м. Според учените, находките в светилището и региона подкрепят хипотезата, че в Дженевра може би е бил разположен храмът на бог Дионис.