Туристически информационен център – гр. Доспат

20150420_140518

Туристическият информационен център на град Доспат се намира на входа на населеното място, пристигайки от гр. Батак.

Сградата е построена в изпълнение на проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони и осигурява достъп и за хора с увреждания.

P4170146

В центъра има голяма изложбена зала, в която се провеждат конференции и семинари. В нея е подредена и постоянна етнографска сбирка с предмети от бита и фолклора от всички населени места в общината.

20150420_141116

В ТИЦ Доспат можете да получите информация за традициите и обичаите на региона, туристическите маршрути и екопътеки и местната кухня в община Доспат.

20150420_141338
20150420_141332

За контакти и повече информация: ticdospat.blogspot.com