Връх „Баташки снежник“

Batashki

Връх „Баташки Снежник“ (2082 м н.в.) е шестият по височина връх в Родопите и втори по височина в дела Баташка планина, след връх Голяма Сюткя (2185 м н.в.). Баташки Снежник попада в едноименната защитена местност – най-голямата в община Батак (1046.68 ха), която е обявена с цел опазване на характерен Родопски ландшафт. От върха се разкриват панорамни гледки към региона и язовир Батак. Има множество маршрути и подходи за изкачването на връх „Баташки Снежник“ от гр. Батак и от с. Нова махала, като повечето от тях са маркирани. По северните склонове на Баташка планина има останки от някогашни партизански лагери.