Язовир „Беглик“

Beglika_Dam_2

Беглика е малък язовир в Западните Родопи, разположен непосредствено срещу язовир „Голям Беглик“ на около 150 м н.в. Той служи като помощен язовир на Големия Беглик, хващайки водата на река Раково дере и е част от каскадата Батак. Беглика е един от язовирите, предлагащи чудесни възможности за отдих и риболовен туризъм в община Батак.