Язовир „Дженевра“

20150506_122541

Дженевра е малък язовир, намиращ се на 1480 м н.в. в едноименната местност, на около 10 км източно от главния път гр. Батак – гр. Доспат. Язовирът е зарибен и предлага възможности за отдих и спортен риболов. По крайбрежието има сгради на горско стопанство „Широка поляна“, както и контролен горски пункт.

20150506_122545

В близост се намират останките от тракийско светилище „Дженевра“, разположени на връх „Манастира“. За достъп до язовира с автомобил, както и за риболов трябва предварително да се вземе разрешително от горско стопанство „Широка поляна“.

20150506_135934