Язовир „Широка поляна“

20150506_114226

Язовир „Широка поляна“ се намира на около 30 км от гр. Батак и на 20 км от гр. Доспат, на 1500 м надморска височина. По крайбрежието му има редица красиви заливи, слънчеви поляни и вековни гори, които са причина за обявяването на няколко защитени територии: ЗМ „Широка поляна“, ЗМ „Кавал тепе“, ЗМ „Слънчева поляна“ и ЗМ „Студената чучурка“. Формата на язовира е уникална – погледнат от обикалящия го път, изглежда, че е съставен от множество малки язовири с отделни стени. Илюзията се причинява от неравния терен на дъното, който се състои от няколко планински дерета. По крайбрежието на язовира има много удобни места за отдих, къмпингуване и спортен риболов, изградени са вилни селища, база за настаняване и места за хранене.

20150506_113211

Язовирът попада на територията на Държавно горско стопанство „Широка поляна“, където се издават разрешителни за риболов, събиране на дърва, билки и гъби, както и позволителни за достъп с автомобили до някои пътища/ обекти в региона.

20150506_120013