Защитена местност „Чаирите”

IMG_1542

Защитената местност „Чаирите“ е разположена на 1400 м н.в. и на около 10 км от с. Триград. Тук се намират 7 свлачищни езера, запазени от епохата на кватернера. Езерата са изключително красиви и са обградени от над 2000 дка ливади, откъдето идва и името им (думата „чаир” в превод от турски език означава „ливада”). Най-известното езеро е Синьото езеро (Синия гьол, Сини вир), заобиколено от вековна гора.

Едно от езерата е наречено Магическото езеро. Според легендите то е било обитавано от самодиви, които със своите песни и танци омагьосвали овчарите. В непосредствена близост е и „Пияната гора“. Дърветата в нея са наклонени и със странни форми на стъблата поради факта, че гората се намира върху свлачище.

15

Редица редки растителни видове са запазени на торфените острови в Чаирските езера.

В близост се намира хижа „Чаирски езера“ (www.chairi.com), предлагаща храна, настаняване и допълнителни услуги за туристите.

IMG_1600