Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015”

В дните от 15 до 17 май 2015 г. на язовир „Доспат” ще се проведе първия по рода си Национален фестивал на пъстървата „Доспат – 2015” с идеята да се превърне в ежегодно събитие, привличащо стотици любители на спортния риболов, посетители и туристи в региона на Рибарската област.

Фестивалът на пъстървата се финансира по Мярка 2.1 „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на еко-туризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие “ от Местната стратегия за развитие (МСР) на Местна инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ (МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“) по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. (ОПРСР) и се изпълнява от Сдружение „Риби и такъми“.

Целта на фестивала е популяризиране на спортния риболов с фокус върху емблематичния за територията вид – пъстървата.

За повече подробности посетете интернет страницата за фестивала – pastarvatafest.com