Екопътека „Храстево“

20150504_164416

Пътеката преминава през защитена местност „Храстево“. По трасето има маркировка, поставени са информационни и указателни табели, изградени са места за отдих и панорамна кула за наблюдение в местността „Червен камък“.

20150504_141107
20150504_140611

Има два подхода – по стръмни дървени стълби от източния край на гр. Девин (м. „Трабешково“) или по горски път с настилка от трошен камък, отклоняващ се от пътя гр. Девин – м. Лисичево. Пътеката е изградена и се поддържа от Държавно ловно стопанство „Извора“ – гр. Девин. Общата дължина на маршрута е 2.1 км, с денивелация от гр. Девин 120 м.

20150504_143053
20150504_143657

В защитена местност „Храстево“ има дървета на възраст повече от 300 години. Обявена е през 2012 г. с площ 17.14 хектара и цел опазване на уникална вековна гора от черен бор, както и с цел възстановяване на най-старата защитена територия създадена в България, по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян.

20150504_141045
20150504_141420