Екопътека „Лисичево – Чурал“

20150504_153959

Представлява кръгов маршрут с дължина 9.2 км, започващ от хижа Лисичево и преминаващ по черни горски пътища през местностите Чурал, Бараклий, и обратно по асфалтовия път от гр. Девин до хижата.

20150504_154707

Пътеката е изградена и се поддържа от Държавно ловно стопанство „Извора“. По маршрута са поставени информационни табели за района, указателни табели, има маркировка. Обособени са няколко места за отдих с маси, пейки, кошчета за отпадъци и чешми.

20150504_160315

В хижа „Лисичево“ е създаден информационен център, в който можете да получите информация за района и биологичното разнообразие.