Екопътека „Струилица – Лъката“

20150505_083215

Това е най-популярната пътека за жителите и гостите на гр. Девин, изградена от Държавно ловно стопанство „Извора“. По пътеката има маркировка, указателни и информационни табели, обособени са места за отдих с чешми, беседки, огнища и тоалетни. Екопътеката започва от популярните басейни с топла минерална вода в местността „Струилица“ и води до м. „Лъката“, където са открити останки от средновековно селище.

20150505_083511

По трасето са изградени атрактивни метални мостове, които дават възможност за движение покрай скалите в самия речен каньон, както и да се пресича безопасно реката. Екопътеката до м. „Лъката“ е с дължина 2,9 км и 65 м денивелация, което я прави лесно достъпна за всички туристи.

20150505_091652
20150505_091149
20150505_091104

Поречието на река Девинска е защитена местност с обща площ 1367 дка. Тук са съхранени местообитания на видрата и дивата коза, а по скалите наоколо растат Родопският силивряк (Haberlea rhodopensis Friv.), Родопската горска майка (Lathrea rhodopea Dingl.), Вълнестата камбанка (Campanula lanata Friv.), Снежното кокиче (Galanthus nivalis L.) и др. В ЗМ „Поречието на река Девинска“ е изградена зона за платен риболов на балканска пъстърва, поддържана от ДЛС „Извора“. С приходите от риболовния туризъм се покриват част от разходите по поддръжка на екопътеката и ежегодното зарибяване.

20150505_090629

Повече информация относно риболова можете да получите на телефони (03041) 23-93/22-30 или www.dls-izvora.com.