Маршрут гр. Батак – х. Техеран – вр. „Баташки снежник“

IMGP6449

Това е един от основните и атрактивни туристически маршрути от гр. Батак. Маршрутът се движи през красива смесена гора по асфалтиран път покрай историческата Стара река.

IMGP6452

Трасето преминава през ВЕЦ Батак, Партизански лагер „Техеран“, хижа „Техеран“, партизански лагер „Ровно“, м. „Дългата поляна”, вр. „Баташки снежник”. В бившите партизански лагери могат да се видят землянките на партизаните. Хижа „Техеран“ е полуразрушена и не функционира.

IMGP6463

Маршрутът е маркиран, с обща дължина 17 км и денивелация 1090 м.

IMGP6478