Маршрут гр. Доспат – Защитена местност „Караджа дере“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Маршрутът започва от асфалтовия път за гр. Батак на около 800 м. от гр. Доспат, изкачвайки се в източна посока през иглолистна гора по поречието на р. Каточорлу дере.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Достигайки течението на р. Сърнена (Караджа дере), маршрутът я пресича по дървен мост и плавно се спуска по черен път до горски природозащитен център „Караджа дере“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По финалната част от трасето е обособен познавателен маршрут с информационни табели за биоразнообразието.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Маршрутът е с дължина 4.4 км, положителна денивелация 160 м и отрицателна 90 м. Време за преминаване 1.5-2 часа. Маршрутът е частично маркиран, има указателни табели.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA