Маршрут с. Триград – м. Чаирите

IMG_1568

От с. Триград към местността Чаирите има 3 маркирани подхода – от началото на селото, от конната база и от х. Триградски скали (представен на картата). След кратко изкачване по пътека от хижата се излиза на черния път от с. Триград към Чаирските езера. Пътят се движи по билото сред красиви ливади и борови гори, след което се спуска към долината на Чаирска река (Чаир дере). За финалното изкачване има 2 варианта – по кратка и стръмна пътека или по черния път за с. Мугла.

Chairite

В крайния участък се преминава край красивите свлачищни Чаирски езера и се достига до едноименната хижа.

20

От м. Чаирите може да се продължи по маркирания маршрут за с. Мугла или да се направи алтернативно връщане по поречието на Чаирска река до м. Османов вир – асфалтовия път за с. Триград.