Познавателен маршрут „Музей на гората“

20150506_145629

Маршрутът започва от разклон на главния път Батак – Доспат с информационна табела и беседка. По трасето са монтирани множество информационни табла с данни за екосистемите и биологичното разнообразие в района на Беглика.

20150506_150016

Особено внимание е обърнато на емблематични за района видове като глухаря (Tetrao urogallus), на отношенията човек-природа, както и на правилата за поведение които посетителите следва да спазват в района. Общата продължителност на маршрута е 1.4 км.

20150506_151637

Пътеката се движи през красива иглолистна гора и свършва на пътя по крайбрежието на яз. Голям Беглик, по който може да се върнете обратно до изходната точка (около 1 км). Маршрутът е изграден и се поддържа от Сдружение „Байкария“ bikearea.org.