Реализация

Интерактивната карта е разработена от ПИ ДИ ЕМ Сървисис ООД в изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Картиране на Рибарска област „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат” и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта“.

GPS данните (трак-логове и точки) са заснети на терен в периода април – май 2015 г. Заснети и представени са само обекти и маршрути, посочени от страна на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат” съгласно целите на проекта.

Данните са обработени на база използваните наименования и посочените обекти в техническата спецификация по поръчката. За по-добра ориентация са добавени и допълнителни обекти (подходи, табели, разклони, начални и крайни точки на маршрути), информация за част от които е взета от публични източници и достоверността й не може да бъде напълно гарантирана.

Дизайнът и разработката на настоящия уебсайт е дело на нашите партньори от Loopink & Цвят и пиксел. По проекта работи екип в състав: Деляна Костадинова, Калин Върбанов, Росен Мутафчийски, Георги Терзийски, Александър Бърдаров, Теодор Тодоров. Изказваме специални благодарности на МИРГ „Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат” за оказаното съдействие при изпълнението на проекта.