За района

Територията на Местната инициативна рибарска група „Високи Западни Родопи“ обхваща цялата административна територия на три общини – Батак, Девин и Доспат. Рибарската област е лидер в производството на пъстърва в страната. Тук се отглежда почти цялото количество дъгова пъстърва, което от своя страна формира почти половината от производството на аквакултури в България. Рибарската област е традиционно водеща дестинация за риболовен туризъм и спортен риболов с популярни язовири и емблематични реки, където вече има опит, практики и интерес за провеждане на състезания.